AKIT
English Eesti

covariance matrix

kovariatsioonimaatriks