AKIT
English Eesti

port replicator

pordipaljundi (1)

olemus
(a) sülearvuti mittestandardne firmapõhine lisaseade mitme eraldi toitega välisseadme korraga külgeühendamiseks

täpsustav näide
https://www.burgesstechnologyservices.com/burgess-technology-blog/docking-stations-port-replicators/

(b) mõnes kontekstis loetakse doki (1) eriliigiks