AKIT
English Eesti

BGP

BGP

(= Border Gateway Protocol, "piirilüüsi protokoll")

olemus
välislüüsiprotokoll:
- marsruutimis- ja ulatuvusteabe vahetuseks
Interneti autonoomsüsteemide vahel
- põhineb teevektoritel
- marsruuditabelis on
------ teadaolevate marsruuterite loetelu
------ nende aadressiulatuvus
------ teede hinna mõõt
- võrguülem saab seada poliitikalpõhineva mõõdu
- levitatakse ainult tabelimuudatusi, nende tekkimisel
- host kasutab transpordiprotokolli TCP

täpsemalt
https://networkel.com/bgp-basics-implementation/

https://www.slideshare.net/MohanavamsiGorantla/bgp-protocol-presentation

https://www.slideshare.net/EVEN21/an-overview-of-border-gateway-protocol-bgp

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc4271

turvalisus:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-54.pdf

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc3882/