AKIT
English Eesti

port agility

pordiosavus

olemus
nuhkvara võime
hüpelda avatud portidel,
skaneerides võrgu taristut, ja
dünaamiliselt tuvastada,
millised TCP-pordid on avatud

näiteid
http://research.actiance.com/property_show.php?id=23

vt ka
- portide skaneerimine