AKIT
English Eesti

object-oriented language

objektipõhine keel