AKIT
English Eesti

object language

objektkeel

olemus
(1) vaatlusalune keel,
mida kirjeldatakse teise keelega, näiteks
loogikas, lingvistikas, matemaatikas, arvutialal
https://en.wikipedia.org/wiki/Object_language

(2) ISO/IEC 2382:
sihtkeel objektprogrammide väljendamiseks
https://www.konfinity.com/difference-between-source-code-and-object-code

vt ka
- objektipõhine keel