AKIT
English Eesti

machine-oriented language

masinorienteeritud keel