AKIT
English Eesti

high-level language

kõrgkeel

olemus
loomulikule keelele lähedane [programmikeel]
(/term/8310)
ISO/IEC/IEEE 24765:
programmikeel, mis
- nõuab väga vähest sihtarvuti tundmist,
- on transleeritav mitmesse masinakeelde
- võimaldab operatsioonide ja aadresside sümbolnimesid
- hõlbustab andmestruktuuride ja loogika esitust
- harilikult seab iga lausega vastavusse mitu masinakäsku
näiteid: Ada, COBOL, FORTRAN, ALGOL, PASCAL

ISO/IEC 2382:
programmikeel, mis on
- eelkõige kavandatud ja süntaktiliselt suunatud
teatud ülesandeklassidele
- oluliselt sõltumatu konreetse arvuti(klassi) struktuurist
näiteid: Ada, COBOL, Fortran, Pascal

ülevaateid
https://isaaccomputerscience.org/topics/programming_languages?examBoard=all&stage=all

https://www.computerscience.gcse.guru/theory/high-low-level-languages

https://www.csie.ntu.edu.tw/~cyy/courses/introCS/18fall/lectures/handouts/lec13_Jack.ppt

https://en.wikipedia.org/wiki/High-level_programming_language

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages_by_type

https://raygun.com/blog/programming-languages/

https://www.whoishostingthis.com/resources/programming/

https://byte-notes.com/a-complete-list-of-all-types-of-programming-languages/

vt ka
- assemblerkeel
- deklaratiivkeel
- hankekeel
- imperatiivkeel
- makro
- masinakeel
- masinorienteeritud keel
- märgistuskeel
- objektipõhine keel
- objektkeel
- probleemikeel, rakenduskeel
- päringukeel