AKIT
English Eesti

composed TOE

liit-hindamisobjekt

olemus
CC: hindamisobjekt, mis koosneb ainult kahest või enamast hindamise edukalt läbinud komponendist

täpsemalt
https://www.commoncriteriaportal.org/files/ccfiles/CCPART3V3.1R3.pdf (vt Fig. 24, alajaotis 17.4 ja lisa B)