AKIT
English Eesti

component

komponent (1)

olemus
(1) koostisosa, kontekstist sõltuvas (inglise keeles ka detaili) tähenduses

(2) CC: vähim valitav elementide kogum, millel võivad põhineda nõuded

vt ka
- electronic component