AKIT
English Eesti

identify (3)

tuvastama

välja selgitama, nähtavale tooma, olemasolu nentima, identiteediga siduma vms, sõltuvalt kontekstist, sealhulgas

ISO/IEC 2382, ISO/IEC TR 24741: üheainsa isikuga seotud biomeetrilis(t)e etaloni(de) identifikaatori(te) leidmiseks biomeetrialiikmebaasis otsingut sooritama