AKIT
English Eesti

identify (3)

tuvastama (1)

olemus
välja selgitama, nähtavale tooma, olemasolu nentima, identiteediga siduma vms, sõltuvalt kontekstist

näide
ISO/IEC 2382, ISO/IEC TR 24741:
biomeetrialiikmebaasis otsingut sooritama
üheainsa isikuga seotud
biomeetrilis(t)e etaloni(de) identifikaatori(te) leidmiseks

vt ka
- tuvastama (2)
- tuvastus (1)