AKIT
English Eesti

attestation of competence

pädevuskinnitus

olemus
ametikohal töötamiseks vajalike
teadmiste, oskuste ja vilumuste kinnitus

vt ka
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&quid=1&mode=asc&pagenum=4&maxrows=15