AKIT
English Eesti

declaration (1)

deklaratsioon; deklareerimine

olemus
(1a) ametlik avaldus või teadaanne,
kontekstist sõltuvas üld- või eritähenduses
ISO/IEC 17000:
esimese poole sooritatav atesteerimine
Wiktionary:
https://en.wiktionary.org/wiki/declaration

(1b) programmikeele tarind,
spetsifitseerib identifikaatori omadusi
ISO/IEC 2382:
Ilmutatud keeletarind
- viib programmi ühe või mitu identifikaatorit
- määrab identifikaatorite tõlgenduse, näiteks
------ andmetüübi
------ mälukorralduse
------ paketi
------ tegumi deklaratsioon
- mõnedes programmikeeltes loetakse lauseks

ISO/IEC/IEEE 24765:
mittekäsuline programmilause, mis
mõjutab programmi muude lausete tõlgendamist transleerimisel

ISO/IEC 1539:
programmi olemite atribuutide spetsifikatsioon

täpsemalt
https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-definition-and-declaration/

näide
https://en.cppreference.com/w/c/language/declarations

vt ka
- autorsusdeklaratsioon
- avaldus
- inimõiguste ülddeklaratsioon
- patendi- ja litsentsideklaratsioon
- vastavusdeklaratsioon