AKIT
English Eesti

declaration (1)

deklaratsioon; deklareerimine

olemus
(1a) ametlik avaldus või teadaanne,
kontekstist sõltuvas üld- või eritähenduses

ISO/IEC 17000:
esimese poole sooritatav atesteerimine
= first-party attestation

https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_(law)
https://en.wikipedia.org/wiki/Customs_declaration
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_independence

(1b) programmikeele tarind,
spetsifitseerib identifikaatori omadusi

ISO/IEC 2382:
Ilmutatud keeletarind, mis
- paneb programmi ühe või mitu identifikaatorit
- määrab identifikaatorite tõlgenduse, näiteks
------ andmetüübi
------ mälukorralduse
------ paketi
------ tegumi deklaratsioon
- mõnedes programmikeeltes loetakse lauseks
=
an explicit language construct that introduces one or more identifiers into a program and specifies how these identifiers are to be interpreted
Examples: declarations of data types, storage organization, packages, or tasks
Note. In some programming languages, declarations are considered to be statements


ISO/IEC/IEEE 24765:
mittekäsuline programmilause, mis
mõjutab programmi muude lausete tõlgendamist transleerimisel
=
non-executable program statement that affects the assembler or compiler's interpretation of other statements in the program

ISO/IEC 1539:
programmi olemite atribuutide spetsifikatsioon
=
specification of attributes for various program entities

https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_(computer_programming)

https://en.cppreference.com/w/c/language/declarations

https://facingissuesonit.com/2019/06/26/java-declaration-statements/

https://www.oreilly.com/library/view/c-in-a/059600298X/ch04s02.html

vt ka
- autorsusdeklaratsioon
- avaldus
- inimõiguste ülddeklaratsioon
- patendi- ja litsentsideklaratsioon
- vastavusdeklaratsioon