AKIT
English Eesti

Cauchy sequence

Cauchy jada

olemus
jada väärtustega a0, a1, a2, ...
meetrilises ruumis kaugusfunktsiooniga d,
rahuldab tingimust:
igale reaalarvule ɛ > 0 leidub selline indeks i , et
d(ak, al) < ɛ iga k, l > i korral
=
a sequence whose elements become arbitrarily close to each other as the sequence progresses

näiteid
(i) iga koonduv jada on
ühtlasi ka Cauchy jada,
kuid Cauchy jada ei tarvitse koonduda
(ii) jada a0, a1, a2, ... ,
kus a0 = 1 ja an+1 = an/2 + 1/an ,
on Cauchy jada, kuid
ei koondu ratsionaalarvude hulgas

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_sequence

http://www.u.arizona.edu/~mwalker/econ519/Econ519LectureNotes/CompleteMetricSpaces.pdf

https://web.yonsei.ac.kr/nipi/lectureNote/Real%20Analysis-Marsden-seo.pdf