AKIT
English Eesti

stateless inspection firewall

olekufiltrita tulemüür

olemus
võrgukihi tulemüür:
- analüüsib võrguliiklust pakettide päisest võetud teabe põhjal
- edastab või tõkestab paketid vastavalt filtreerimisreeglitele
- kuna ei arvesta eelmisi pakette, ei saa ta tõkestada IP-petet

vt ka
- olekufiltriga tulemüür