AKIT
English Eesti

state diagram

olekuskeem

olemus
ISO/IEC 19501:
olekumasinat esitav skeem

ISO/IEC/IEEE 24765:
skeem, mis näitab
süsteemi või komponendi
võimalikke olekuid ja
sündmusi või asjaolusid,
mis viivad ühest olekust teise

UML:
sündmustest tulenevaid olekusiirdeid kirjeldav skeem

näiteid
https://training-course-material.com/images/4/4a/UML_2_State_Machine_Example.png

http://www.uml-diagrams.org/state-machine-diagrams-examples.html

vt ka
- Hareli olekuskeem