AKIT
English Eesti

readiness

valmisolek; valmidus

sealhulgas

ISO/IEC 27043: ettevalmistatus digitaaljuurdluseks enne intsidenti