AKIT
English Eesti

readiness

valmisolek; valmidus

näiteid
ISO/IEC 27043:
ettevalmistatus digitaaljuurdluseks enne intsidenti
=
process of being prepared for a digital investigation before an incident has occurred

ISO/TR 14105:
töötajate valmisolek kohanemiseks muudatustega
oma tööülesannetes ja töökeskkonnas
=
willingness of employees to adapt to changes in their jobs and work environment

vt ka
- info- ja sidetehnoloogia jätkuvalmidus