digital investigation

digitaaljuurdlus (ISO/IEC)

olemus
ISO/IEC 27043:
teaduslikult tuletatud ja läbiproovitud meetodite rakendamine digitaalsetest allikatest pärit digitaalsete asitõendite
- identifitseerimisele
- kogumisele
- transpordile
- talletusele,
- analüüsile
- tõlgendamisele
- esitusele
- jagamisele
- tagastamisele ja/või hävitamisele
eesmärgiga hõlbustada või edendada
intsidentideks osutunud ja digitaaljuurdlust vajavate
kriminaalse või muu iseloomuga sündmuste
rekonstrueerimist, selleks
- saades asjakohased volitused kõigiks tegevusteks
- asjakohaselt dokumenteerides kõiki tegevusi
- interakteerides füüsilise juurdlusega
- säilitades digitaalsed asitõendid
- hoides käigus järelevalveahelat
=
use of scientifically derived and proven methods towards the identification, collection, transportation, storage, analysis, interpretation, presentation, distribution, return, and/or destruction of digital evidence derived from digital sources, while obtaining proper authorizations for all activities, properly documenting all activities, interacting with the physical investigation, preserving digital evidence, and maintaining the chain of custody, for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be incidents requiring a digital investigation, whether of criminal nature or not

ülevaateid
http://digitalforensics.ch/nikkel06a.pdf

https://www.iaria.org/conferences2012/filesICDS12/ICDS2012_DigitalForensicsTutorial_DrSyedNaqvi.pdf

http://www.powershow.com/view1/7e853-ZDc1Z/The_Enhanced_Digital_Investigation_Process_Model_powerpoint_ppt_presentation

http://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/810-dpctw12-03-pdf/file

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8354-draft.pdf

https://www.sciencedirect.com/journal/digital-investigation/vol/28/suppl/C

https://cryptome.org/2014/03/digital-investigations.pdf

http://www.jucs.org/jucs_25_9/digital_investigation_of_iot/jucs_25_09_1199_1218_bouchaud.pdf

ajakiri
https://www.sciencedirect.com/journal/digital-investigation

https://www.sciencedirect.com/journal/forensic-science-international-digital-investigation

vt ka
- digitaaljuurdlus (ISACA)
- digitaalkriminalistika

Toimub laadimine

digital investigation

digitaaljuurdlus (ISO/IEC)

olemus
ISO/IEC 27043:
teaduslikult tuletatud ja läbiproovitud meetodite rakendamine digitaalsetest allikatest pärit digitaalsete asitõendite
- identifitseerimisele
- kogumisele
- transpordile
- talletusele,
- analüüsile
- tõlgendamisele
- esitusele
- jagamisele
- tagastamisele ja/või hävitamisele
eesmärgiga hõlbustada või edendada
intsidentideks osutunud ja digitaaljuurdlust vajavate
kriminaalse või muu iseloomuga sündmuste
rekonstrueerimist, selleks
- saades asjakohased volitused kõigiks tegevusteks
- asjakohaselt dokumenteerides kõiki tegevusi
- interakteerides füüsilise juurdlusega
- säilitades digitaalsed asitõendid
- hoides käigus järelevalveahelat
=
use of scientifically derived and proven methods towards the identification, collection, transportation, storage, analysis, interpretation, presentation, distribution, return, and/or destruction of digital evidence derived from digital sources, while obtaining proper authorizations for all activities, properly documenting all activities, interacting with the physical investigation, preserving digital evidence, and maintaining the chain of custody, for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be incidents requiring a digital investigation, whether of criminal nature or not

ülevaateid
http://digitalforensics.ch/nikkel06a.pdf

https://www.iaria.org/conferences2012/filesICDS12/ICDS2012_DigitalForensicsTutorial_DrSyedNaqvi.pdf

http://www.powershow.com/view1/7e853-ZDc1Z/The_Enhanced_Digital_Investigation_Process_Model_powerpoint_ppt_presentation

http://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/810-dpctw12-03-pdf/file

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8354-draft.pdf

https://www.sciencedirect.com/journal/digital-investigation/vol/28/suppl/C

https://cryptome.org/2014/03/digital-investigations.pdf

http://www.jucs.org/jucs_25_9/digital_investigation_of_iot/jucs_25_09_1199_1218_bouchaud.pdf

ajakiri
https://www.sciencedirect.com/journal/digital-investigation

https://www.sciencedirect.com/journal/forensic-science-international-digital-investigation

vt ka
- digitaaljuurdlus (ISACA)
- digitaalkriminalistika

Palun oodake...

Tõrge

digital investigation

digitaaljuurdlus (ISO/IEC)

olemus
ISO/IEC 27043:
teaduslikult tuletatud ja läbiproovitud meetodite rakendamine digitaalsetest allikatest pärit digitaalsete asitõendite
- identifitseerimisele
- kogumisele
- transpordile
- talletusele,
- analüüsile
- tõlgendamisele
- esitusele
- jagamisele
- tagastamisele ja/või hävitamisele
eesmärgiga hõlbustada või edendada
intsidentideks osutunud ja digitaaljuurdlust vajavate
kriminaalse või muu iseloomuga sündmuste
rekonstrueerimist, selleks
- saades asjakohased volitused kõigiks tegevusteks
- asjakohaselt dokumenteerides kõiki tegevusi
- interakteerides füüsilise juurdlusega
- säilitades digitaalsed asitõendid
- hoides käigus järelevalveahelat
=
use of scientifically derived and proven methods towards the identification, collection, transportation, storage, analysis, interpretation, presentation, distribution, return, and/or destruction of digital evidence derived from digital sources, while obtaining proper authorizations for all activities, properly documenting all activities, interacting with the physical investigation, preserving digital evidence, and maintaining the chain of custody, for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be incidents requiring a digital investigation, whether of criminal nature or not

ülevaateid
http://digitalforensics.ch/nikkel06a.pdf

https://www.iaria.org/conferences2012/filesICDS12/ICDS2012_DigitalForensicsTutorial_DrSyedNaqvi.pdf

http://www.powershow.com/view1/7e853-ZDc1Z/The_Enhanced_Digital_Investigation_Process_Model_powerpoint_ppt_presentation

http://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/810-dpctw12-03-pdf/file

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8354-draft.pdf

https://www.sciencedirect.com/journal/digital-investigation/vol/28/suppl/C

https://cryptome.org/2014/03/digital-investigations.pdf

http://www.jucs.org/jucs_25_9/digital_investigation_of_iot/jucs_25_09_1199_1218_bouchaud.pdf

ajakiri
https://www.sciencedirect.com/journal/digital-investigation

https://www.sciencedirect.com/journal/forensic-science-international-digital-investigation

vt ka
- digitaaljuurdlus (ISACA)
- digitaalkriminalistika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!