AKIT
English Eesti

digital investigation

digitaaljuurdlus (ISO/IEC)

olemus
ISO/IEC 27043:
teaduslikult tuletatud ja läbiproovitud meetodite rakendamine digitaalsetest allikatest pärit digitaalsete asitõendite
- identifitseerimisele
- kogumisele
- transpordile
- talletusele,
- analüüsile
- tõlgendamisele
- esitusele
- jagamisele
- tagastamisele ja/või hävitamisele
eesmärgiga hõlbustada või edendada
intsidentideks osutunud ja digitaaljuurdlust vajavate
kriminaalse või muu iseloomuga sündmuste
rekonstrueerimist, selleks
- saades asjakohased volitused kõigiks tegevusteks
- asjakohaselt dokumenteerides kõiki tegevusi
- interakteerides füüsilise juurdlusega
- säilitades digitaalsed asitõendid
- hoides käigus järelevalveahelat

ülevaateid
http://digitalforensics.ch/nikkel06a.pdf

https://www.iaria.org/conferences2012/filesICDS12/ICDS2012_DigitalForensicsTutorial_DrSyedNaqvi.pdf

http://www.powershow.com/view1/7e853-ZDc1Z/The_Enhanced_Digital_Investigation_Process_Model_powerpoint_ppt_presentation

http://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/810-dpctw12-03-pdf/file

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-86.pdf

https://www.sciencedirect.com/journal/digital-investigation/vol/28/suppl/C

https://cryptome.org/2014/03/digital-investigations.pdf

http://www.jucs.org/jucs_25_9/digital_investigation_of_iot/jucs_25_09_1199_1218_bouchaud.pdf

ajakiri
https://www.journals.elsevier.com/digital-investigation

vt ka
- digitaaljuurdlus (ISACA)
- digitaalkriminalistika