AKIT
English Eesti

sensitive state

tundlik olek

näiteid
ISO 9564, 13491:
vahendi olek, mis võimaldab
siseneda turvalisse operaatoriliidesesse ainult siis,
kui vahend on kaksik- või mitmikreguleerimise all
=
device condition that provides access to the secure operator interface such that it can only be entered when the device is under dual or multiple control