AKIT
English Eesti

standby mode

ooteolek

olemus
väikese toitetarbega jõudeolek:
- seisuolekust aktiivsem, kuid tööolekust passiivsem
- võimaldab seadme kiiret käivitust