AKIT
English Eesti

logical cohesion

loogiline ühtsus, protseduuriline ühtsus