AKIT
English Eesti

sequential cohesion

järjestuslik ühtsus

olemus
ISO/IEC 15408, CC:
järjestuslikult ühtses moodulis
on selliseid funktsioone, mille väljundandmed
on moodulis järgmise funktsiooni sisendandmeteks
=
module containing functions each of whose output is input for the following function in the module

vt ka
- ajaline ühtsus
- funktsionaalne ühtsus
- juhuslik ühtsus
- loogiline ühtsus
- protseduuriline ühtsus
- suhtluslik ühtsus
- ühtsus