AKIT
English Eesti

cohesion (1)

järjekindlus (3); ühtlus