non-subversive biometric capture subject

kahjutu biomeetriahõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriahõivesubjekt, kes ei püüa rikkuda
biomeetrilise hõive alamsüsteemi õiget ja määratud poliitikat
= biometric capture subject who does not attempt to subvert the correct and intended system policy of the biometric capture subsystem

vt ka
- kahjutu kasutaja
- kahjustav biomeetriahõivesubjekt
- kahjustav kasutaja

Toimub laadimine

non-subversive biometric capture subject

kahjutu biomeetriahõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriahõivesubjekt, kes ei püüa rikkuda
biomeetrilise hõive alamsüsteemi õiget ja määratud poliitikat
= biometric capture subject who does not attempt to subvert the correct and intended system policy of the biometric capture subsystem

vt ka
- kahjutu kasutaja
- kahjustav biomeetriahõivesubjekt
- kahjustav kasutaja

Palun oodake...

Tõrge

non-subversive biometric capture subject

kahjutu biomeetriahõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriahõivesubjekt, kes ei püüa rikkuda
biomeetrilise hõive alamsüsteemi õiget ja määratud poliitikat
= biometric capture subject who does not attempt to subvert the correct and intended system policy of the biometric capture subsystem

vt ka
- kahjutu kasutaja
- kahjustav biomeetriahõivesubjekt
- kahjustav kasutaja

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!