AKIT
English Eesti

non-subversive biometric capture subject

kahjutu biomeetriahõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetriahõivesubjekt, kes
ei püüa õõnestada
biomeetrilise hõive alamsüsteemi
õiget ja määratud poliitikat
=
biometric capture subject who does not attempt to subvert the correct and intended system policy of the biometric capture subsystem

vt ka
- kahjutu kasutaja
- kahjustav biomeetriahõivesubjekt
- kahjustav kasutaja