AKIT
English Eesti

uncooperative biometric capture subject

tõrges biomeetriahõivesubjekt, tõrges hõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382:
hõivesubjekt, kes on motiveeritud
biomeetriavalmenduse protsessi nurjama,
püüab vältida või moonutada
interaktsiooni biomeetrilise hõive alamsüsteemiga
=
biometric capture subject motivated to not achieve a successful biometric acquisition process
Note. The intent of the uncooperative biometric capture subject is either not to interact, or interact improperly, with the biometric capture subsystem


vt ka
- tõrges biomeetriakontakt