AKIT
English Eesti

indifferent biometric capture subject

muretu hõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetriahõivesubjekt, kes on biomeetrilise hõive protsessi
kordamineku vastu ükskõikne, st ei ole koostöine ega ka tõrges
=
biometric capture subject who is unconcerned with the achievement of a successful biometric acquisition process
Note 1. This implies the biometric capture subject is neither cooperative nor uncooperative.


vt ka
- muretu kontakt