AKIT
English Eesti

indifferent biometric capture subject

muretu hõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetriahõivesubjekt, kes on
biomeetrilise hõive protsessi
kordamineku vastu ükskõikne,
st ei ole koostöine ega ka tõrges

3.7.14
biometric capture subject (3.7.3) who is unconcerned with the achievement of a successful biometric acquisition process (3.5.1)
Note 1 to entry: This implies the biometric capture subject (3.7.3) is neither cooperative nor uncooperative.


vt ka
- muretu kontakt