AKIT
English Eesti

synchronize

sünkroniseerima

olemus
kontekstist sõltuvalt ajalisse kooskõlla viima

vt ka
- asünkroonne
- parooli sünkroniseerimine
- sünkroonne