AKIT
English Eesti

synchronous stream cipher

sünkroonne jadašiffer

olemus
liik jadašifreid
- võtmejada pseudojuhuarvud genereeritakse
------ sõltumatult sõnumist ning
------ kombineeritakse seejärel
------------ avatekstiga (krüpteerimisel) või
------------ krüptogrammiga (dekrüpteerimisel)
- saatja ja vastuvõtja sammud peavad olema sünkroonsed
- märgi kadu või lisandumine edastusel rikub sünkroonsuse
------ ja nõuab täiendavaid taasteprotseduure
- märgi muutumisel muutub ainult üks avatekstimärk
------ ja viga ei levi,
------ kuid see omadus soodustab šifri aktiivründeid

ISO/IEC 18033: jadašiffer, mille võtmejada märgid genereeritakse salajase võtme ja võimaliku algväärtusvektori funktsioonina, sõltumatult avatekstist ja krüptogrammist

piltlikult
https://images.slideplayer.com/24/7512525/slides/slide_17.jpg

näide
- A5/1

vt ka
- asünkroonne jadašiffer