AKIT
English Eesti

auditor (2)

revident

olemus
revisjoni sooritaja, sealhulgas

näide
prTS 419221:
hindamisobjekti revisjoniandmeid eksportiv ja neid ta keskkonnas istrumentidega läbi vaatav kasutaja

vt ka
- audiitor
- turvarevident