AKIT
English Eesti

monitoring

seire

Õ:poolkeelsuse pinnal tekkinud
tarbetut laenu "monitooring" keelenorm (ÕS) ei toeta

olemus
protsesside, tegevuste ja meetmete oleku
pidev kontroll, järelevalve, kriitiline vaatlus
- oodatavatele tulemustele vastavuse otsustuseks
- otsustusaluste loomiseks
- andmete kogumiseks võrdluse otstarbeks

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
süsteemi, protsessi või tegevuse
seisu väljaselgitamine, võib sisaldada
kontrolli, järelevalvet, kriitilist vaatlust
= determining the status of a system, a process or an activity
Note 1. To determine the status, there can be a need to check, supervise or critically observe.


ISO Guide 73:
pidev kontroll, järelevalve, oleku otsustamine
nõutavast või oodatavast hälbimise tuvastuseks,
võidakse rakendada
- riskile
- riskihalduse karkassile
- riskihalduse protsessile
- meetmetele

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Monitoring

https://en.wikipedia.org/wiki/System_monitor

https://en.wikipedia.org/wiki/Event_monitoring

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_monitoring

https://en.wikipedia.org/wiki/Website_monitoring

https://en.wikipedia.org/wiki/User_activity_monitoring

https://en.wikipedia.org/wiki/Condition_monitoring

https://en.wikipedia.org/wiki/Monitoring_and_evaluation

vt ka
- automaatseire
- käitumise seire
- monitor (2)
- näoseire
- protsessori seire
- ressursside hindamine ja seire
- seirega pääs
- seireorgan
- seirepoliitika
- seiresignaaliluure
- seireta pääs
- tarkvara seire
- töötajate seire
- turvaseire
- võrgu seire; võrguseire
- välisseire