AKIT
English Eesti

monitoring

seire

Õ:poolkeelsuse pinnal tekkinud tarbetut laenu "monitooring" keelenorm (ÕS) ei toeta

olemus
protsesside, tegevuste ja meetmete oleku
pidev kontroll, järelevalve, kriitiline vaatlus
- oodatavatele tulemustele vastavuse otsustuseks
- otsustusaluste loomiseks
- andmete kogumiseks võrdluse otstarbeks

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
süsteemi, protsessi või tegevuse
seisu väljaselgitamine, võib sisaldada
- kontrolli, järelevalvet, kriitilist vaatlust

ISO Guide 73:
pidev kontroll, järelevalve, oleku otsustamine
- nõutavast või oodatavast hälbimise tuvastuseks
- võidakse rakendada
------ riskile
------ riskihalduse karkassile
------ riskihalduse protsessile
------ meetmetele

vt ka
- automaatseire
- käitumise seire
- näoseire
- protsessori seire
- ressursside hindamine ja seire
- seirega pääs
- seireorgan
- seirepoliitika
- seiresignaaliluure
- seireta pääs
- tarkvara seire
- töötajate seire
- turvaseire
- võrgu seire; võrguseire
- välisseire