AKIT
English Eesti

software metering

tarkvara seire; tarkvara arvestus

olemus
sõltub kontekstist:
- installeeritud tarkvara ja/või litsentside arvestus
- tarkvara kasutamise statistika pidamine
- kasutamiskordade loendus litsentsitingimuste täitmiseks
- vms