AKIT
English Eesti

FISINT

seiresignaaliluure

( < foreign instrumentation signals intelligence, "võõraste aparatuurisignaalide luure")

olemus
elektronluure alaliik, luureandmete kogumine
- eeskätt mitmesuguste aero-, kosmose-, mere-, allvee- jms süsteemide katsetamise ja kasutamisega kaasneva elektromagnetkiirguse seire teel
- luuresatelliitide või -droonide videoandmevoogude liiniluurega

täpsemalt
http://en.citizendium.org/wiki/Foreign_instrumentation_signals_intelligence

näide
https://www.nsa.gov/about/cryptologic-heritage/historical-figures-publications/publications/misc/assets/files/telint-9-19-2016.pdf

vt ka
tunnuseluure