AKIT
English Eesti

signals intelligence

signaaliluure

Õ:kohati käibiv "signaalluure" on väär: vrd signaalitöötlus, signaaliedastus, signaalimuundus jpt; nimetavaline liitumine ütleb, et luure ise on signaaliks millegi kohta

olemus
luureandmete kogumine side- või muude signaalide püügi teel

vt ka
- seiresignaaliluure
- sideluure
- telemeetrialuure