AKIT
English Eesti

core network

tuumvõrk (2)

olemus
sidevõrgu tuumosa

ISO/IEC TR 26927:
võrkudest, süsteemiseadmetest ja taristutest
koosneva sidesüsteemi osa, mis annab
pääsuvõrkude, teenustusvõrkude ja muude võrkude
vahelisi teenuseid ja ühendusi

ISO/IEC 27033:
pääsuvõrku laiema sidevõrguga, näiteks
Interneti või muu avaliku võrguga
ühendav mobiilsidevõrgu osa

ülevaateid
https://www.slideshare.net/yusufd/introduction-to-mobile-core-network-17667704

https://www.slideshare.net/naveenjakhar12/umts-core-network-and-its-evolution

https://commsbrief.com/what-is-a-mobile-core-network/


vt ka
- tuumvõrk (1)