usability

kasutuslikkus, kasutuskõlblikkus, kasutatavus (2)

olemus
kvalitatiivne või mõõdetav omadus, mis näitab
näitab, kas või mil määral saavad olemit kasutada
sihtkasutajad ettemääratud kontekstis
ettemääratud sihtide saavutamiseks
tõhusalt, toimivalt ja rahuldust tundes;
näitab ka õppimise ja kasutamise hõlpsust

ISO/IEC 2382-36:
toote võimaliku kasutamise ulatus ettemääratud kasutajaile, ettemääratud kontekstis ettemääratud sihtide saavutamiseks
tõhusalt, toimivalt ja rahuldust tundes;
= extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals, with effectiveness, efficiency and satisfaction, in a specified context of use

ISO 9241, ISO/IEC 25010, 30124, Guide 76 jt:
mõõdetav võimalikkus kasutada
toodet, teenust, süsteemi või muud olemit
ettemääratud kasutajate korral
ettemääratud sihtide saavutamiseks
ettemääratud kasutuskontekstis
toimivalt, tõhusalt ja rahuldusega ;
kvaliteedimudelis võidakse spetsifitseerida või mõõta
tootekvaliteedi karakteristikuna,
ta alamkarakteristikute kujul
või otse näitajatena, mis on kasutuskvaliteedi osa
= degree to which a product or system can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use
Note .Usability can either be specified or measured as a product quality characteristic in terms of its subcharacteristics, or specified or measured directly by measures that are a subset of quality in use.


ISO 13008 (digitaalsalvestised):
leidmise, võtu, esituse ja tõlgendamise võimalikkus
= property of being able to be located, retrieved, presented and interpreted

usability inspection -- kasutatavuse kontroll (SQuaRE)
usability objective -- kasutatavuseesmärk (SQuaRE)
usability testing -- kasutatavuse testimine
usability walkthrough -- kasutatavuse läbikõnd (SQuaRE)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Usability

vt ka
- kasutatavus (1)
- taaskasutatavus

Toimub laadimine

usability

kasutuslikkus, kasutuskõlblikkus, kasutatavus (2)

olemus
kvalitatiivne või mõõdetav omadus, mis näitab
näitab, kas või mil määral saavad olemit kasutada
sihtkasutajad ettemääratud kontekstis
ettemääratud sihtide saavutamiseks
tõhusalt, toimivalt ja rahuldust tundes;
näitab ka õppimise ja kasutamise hõlpsust

ISO/IEC 2382-36:
toote võimaliku kasutamise ulatus ettemääratud kasutajaile, ettemääratud kontekstis ettemääratud sihtide saavutamiseks
tõhusalt, toimivalt ja rahuldust tundes;
= extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals, with effectiveness, efficiency and satisfaction, in a specified context of use

ISO 9241, ISO/IEC 25010, 30124, Guide 76 jt:
mõõdetav võimalikkus kasutada
toodet, teenust, süsteemi või muud olemit
ettemääratud kasutajate korral
ettemääratud sihtide saavutamiseks
ettemääratud kasutuskontekstis
toimivalt, tõhusalt ja rahuldusega ;
kvaliteedimudelis võidakse spetsifitseerida või mõõta
tootekvaliteedi karakteristikuna,
ta alamkarakteristikute kujul
või otse näitajatena, mis on kasutuskvaliteedi osa
= degree to which a product or system can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use
Note .Usability can either be specified or measured as a product quality characteristic in terms of its subcharacteristics, or specified or measured directly by measures that are a subset of quality in use.


ISO 13008 (digitaalsalvestised):
leidmise, võtu, esituse ja tõlgendamise võimalikkus
= property of being able to be located, retrieved, presented and interpreted

usability inspection -- kasutatavuse kontroll (SQuaRE)
usability objective -- kasutatavuseesmärk (SQuaRE)
usability testing -- kasutatavuse testimine
usability walkthrough -- kasutatavuse läbikõnd (SQuaRE)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Usability

vt ka
- kasutatavus (1)
- taaskasutatavus

Palun oodake...

Tõrge

usability

kasutuslikkus, kasutuskõlblikkus, kasutatavus (2)

olemus
kvalitatiivne või mõõdetav omadus, mis näitab
näitab, kas või mil määral saavad olemit kasutada
sihtkasutajad ettemääratud kontekstis
ettemääratud sihtide saavutamiseks
tõhusalt, toimivalt ja rahuldust tundes;
näitab ka õppimise ja kasutamise hõlpsust

ISO/IEC 2382-36:
toote võimaliku kasutamise ulatus ettemääratud kasutajaile, ettemääratud kontekstis ettemääratud sihtide saavutamiseks
tõhusalt, toimivalt ja rahuldust tundes;
= extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals, with effectiveness, efficiency and satisfaction, in a specified context of use

ISO 9241, ISO/IEC 25010, 30124, Guide 76 jt:
mõõdetav võimalikkus kasutada
toodet, teenust, süsteemi või muud olemit
ettemääratud kasutajate korral
ettemääratud sihtide saavutamiseks
ettemääratud kasutuskontekstis
toimivalt, tõhusalt ja rahuldusega ;
kvaliteedimudelis võidakse spetsifitseerida või mõõta
tootekvaliteedi karakteristikuna,
ta alamkarakteristikute kujul
või otse näitajatena, mis on kasutuskvaliteedi osa
= degree to which a product or system can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use
Note .Usability can either be specified or measured as a product quality characteristic in terms of its subcharacteristics, or specified or measured directly by measures that are a subset of quality in use.


ISO 13008 (digitaalsalvestised):
leidmise, võtu, esituse ja tõlgendamise võimalikkus
= property of being able to be located, retrieved, presented and interpreted

usability inspection -- kasutatavuse kontroll (SQuaRE)
usability objective -- kasutatavuseesmärk (SQuaRE)
usability testing -- kasutatavuse testimine
usability walkthrough -- kasutatavuse läbikõnd (SQuaRE)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Usability

vt ka
- kasutatavus (1)
- taaskasutatavus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!