AKIT
English Eesti

usability

kasutuslikkus, kasutuskõlblikkus, kasutatavus (2)

olemus
kvalitatiivne või mõõdetav omadus, mis näitab
näitab, kas või mil määral saavad olemit kasutada
sihtkasutajad ettemääratud kontekstis
ettemääratud sihtide saavutamiseks
- tõhusalt
- toimivalt
- rahuldust tundes
näitab ka õppimise ja kasutamise hõlpsust

näiteid
ISO 9241, ISO/IEC 25010, 30124, Guide 76 jt:
mõõdetav võimalikkus kasutada
toodet, teenust, süsteemi või muud olemit
- ettemääratud kasutajate korral
- ettemääratud sihtide saavutamiseks
- ettemääratud kasutuskontekstis
- toimivalt, tõhusalt ja rahuldusega
kvaliteedimudelis võidakse spetsifitseerida või mõõta
tootekvaliteedi karakteristikuna,
ta alamkarakteristikute kujul
või otse näitajatena, mis on kasutuskvaliteedi osa
=
degree to which a product or system can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use
Note .Usability can either be specified or measured as a product quality characteristic in terms of its subcharacteristics, or specified or measured directly by measures that are a subset of quality in use.


ISO 13008 (digitaalsalvestised):
leidmise, võtu, esituse ja tõlgendamise võimalikkus
=
property of being able to be located, retrieved, presented and interpreted

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Usability

vt ka
- kasutatavus (1)
- taaskasutatavus