AKIT
English Eesti

usability

kasutuslikkus, kasutuskõlblikkus, kasutatavus (2)

olemus
kvalitatiivne või mõõdetav omadus
- näitab, kas või mil määral saavad olemit kasutada
------ sihtkasutajad
------ ettemääratud kontekstis
------ ettemääratud sihtide saavutamiseks
------------ tõhusalt
------------ toimivalt
------------ rahuldust tundes
- näitab ka õppimise ja kasutamise hõlpsust

(1) ISO 9241, ISO/IEC 25010, 30124, Guide 76 jt:
mõõdetav võimalikkus kasutada
toodet, teenust, süsteemi või muud olemit
- ettemääratud kasutajate korral
- ettemääratud sihtide saavutamiseks
- ettemääratud kasutuskontekstis
- toimivalt, tõhusalt ja rahuldusega
- kvaliteedimudelis võidakse spetsifitseerida või mõõta
------ tootekvaliteedi karakteristikuna
------------ ta alamkarakteristikute kujul
------ või otse näitajatena, mis on kasutuskvaliteedi osa

(2) ISO 13008 (digitaalsalvestised):
leidmise, võtu, esituse ja tõlgendamise võimalikkus

(3) ISO 21542 (ehitus):
ehitatud keskkonna kasutamise
mugavus ja ohutus kõigile

vt ka
- kasutatavus (1)
- taaskasutatavus