AKIT
English Eesti

usage count

kasutatavus (1); kasutussagedus

olemus
kvalitatiivne või kvantitatiivne, ruumis või ajas
(1a) kasutamise levik
(1b) kasutamiste arv ajas

vt ka
- kasutatavus (2)