AKIT
English Eesti

reusability

taaskasutatavus; korduskasutatavus

olemus
(a) taaskasutatavus
ISO 22628:
võimalikkus uuesti kasutada koostisosi,
mida saab ealõpu voost ümber suunata
=
ability of component parts that can be diverted from an end-of-life stream to be reused

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse

(b) korduskasutatavus
ISO/IEC 25010:
määr, mille ulatuses saab vara kasutada
mitmes süsteemis või teiste varade rajamiseks
=
degree to which an asset can be used in more than one system, or in building other assets

https://en.wikipedia.org/wiki/Reusability