AKIT
English Eesti

TOE evaluation

hindamisobjekti hindamine

olemus
ISO/IEC 15408, CC:
hindamisobjekti võrdlemine ettemääratud kriteeriumidega
=
assessment of a target of evaluation against defined criteria