AKIT
English Eesti

TOE evaluation

hindamisobjekti hindamine

olemus
CC:
hindamisobjekti võrdlemine ettemääratud kriteeriumidega