evaluation report

hindamisaruanne

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
süsteemi järelaruanne, mis
kirjeldab süsteemi eesmärkide saavutamist,
loetleb jääkprobleemid ja
on mõeldud abistama edasist arendust
= system follow-up report that describes how the system objectives have been met, identifies the remaining problems, and is intended to assist future development

ISO/IEC/IEEE 24765:
dokument, mis esitab hindamise tulemused
ja muu teabe, mis puudutab hindamist
= document that presents evaluation results and other information relevant to an evaluation

ISO 13491:
hindamise läbivaatuse organi tulem, mis põhineb
hindamisagentuuri või audiitori tulemitel
= output of the evaluation review body, based on the results from an evaluation agency or auditor

ülevaateid
https://knowhow.ncvo.org.uk/how-to/how-to-write-an-evaluation-report

https://www.oecd.org/derec/canada/35138852.pdf

https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2018/eval-report-content-robertson-wingate.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25066:ed-1:v1:en

Toimub laadimine

evaluation report

hindamisaruanne

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
süsteemi järelaruanne, mis
kirjeldab süsteemi eesmärkide saavutamist,
loetleb jääkprobleemid ja
on mõeldud abistama edasist arendust
= system follow-up report that describes how the system objectives have been met, identifies the remaining problems, and is intended to assist future development

ISO/IEC/IEEE 24765:
dokument, mis esitab hindamise tulemused
ja muu teabe, mis puudutab hindamist
= document that presents evaluation results and other information relevant to an evaluation

ISO 13491:
hindamise läbivaatuse organi tulem, mis põhineb
hindamisagentuuri või audiitori tulemitel
= output of the evaluation review body, based on the results from an evaluation agency or auditor

ülevaateid
https://knowhow.ncvo.org.uk/how-to/how-to-write-an-evaluation-report

https://www.oecd.org/derec/canada/35138852.pdf

https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2018/eval-report-content-robertson-wingate.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25066:ed-1:v1:en

Palun oodake...

Tõrge

evaluation report

hindamisaruanne

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
süsteemi järelaruanne, mis
kirjeldab süsteemi eesmärkide saavutamist,
loetleb jääkprobleemid ja
on mõeldud abistama edasist arendust
= system follow-up report that describes how the system objectives have been met, identifies the remaining problems, and is intended to assist future development

ISO/IEC/IEEE 24765:
dokument, mis esitab hindamise tulemused
ja muu teabe, mis puudutab hindamist
= document that presents evaluation results and other information relevant to an evaluation

ISO 13491:
hindamise läbivaatuse organi tulem, mis põhineb
hindamisagentuuri või audiitori tulemitel
= output of the evaluation review body, based on the results from an evaluation agency or auditor

ülevaateid
https://knowhow.ncvo.org.uk/how-to/how-to-write-an-evaluation-report

https://www.oecd.org/derec/canada/35138852.pdf

https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2018/eval-report-content-robertson-wingate.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25066:ed-1:v1:en

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!