AKIT
English Eesti

static diagram

staatikaskeem

olemus
ajamõõtmeta mudeli graafiline esitus,
- kirjeldab objekti(stiku) hetkestruktuuri ja -seoseid

näiteid
- andmestruktuuriskeem
- organisatsiooniskeem
- plokkskeem

täpsemalt
https://i.stack.imgur.com/1dl9G.png

https://www.slideshare.net/100arab/dynamic-and-static-modeling

vt ka
- dünaamikaskeem