AKIT
English Eesti

dynamics diagram

dünaamikaskeem

Õ:näitab kvalitatiivseid seoseid, seega mitte diagramm

olemus
objekti(stiku) käitumist protsessina kirjeldava mudeli graafiline esitus

näiteid
- tegevusskeem
- iteratsiooniskeem
- olekuskeem
- vooskeem

täpsemalt
https://i.stack.imgur.com/1dl9G.png

https://www.slideshare.net/100arab/dynamic-and-static-modeling

vt ka
- staatikaskeem