AKIT
English Eesti

flowchart

vooskeem

Õ:plokkskeemiks (mis on hoopis struktuuri kirjeldav staatikaskeem) nimetamine on eksitav

olemus
liik dünaamikaskeeme: protsessi või sammhaaval probleemilahenduse graafiline esitus voojoonte abil

ISO/IEC 2382: ülesande sammhaaval lahendamise protsessi graafiline esitus, mis protsessi või programmi projekteerimise või dokumenteerimise eesmärgil kasutab voojoontega ühendatud ja sobivalt annoteeritud geomeetrilisi kujundeid

näiteid
http://cdn.makeuseof.com/wp-content/uploads/2014/09/flowchart01.jpg?x73577

https://www.computerhope.com/jargon/f/flowchart.jpg

https://www.programiz.com/sites/tutorial2program/files/Flowchart-of-quadratic-equation.jpg

tingmärgisüsteeme
http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/flowchart-symbols

standardid
ISO 5807 Information processing -- Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5807:ed-1:v1:en