AKIT
English Eesti

flowchart

vooskeem

Õ:plokkskeem on hoopis
struktuuri kirjeldav staatikaskeem
ja selleks nimetamine on eksitav

olemus
liik dünaamikaskeeme:
protsessi või sammhaaval probleemilahenduse
graafiline esitus voojoonte abil

ISO/IEC 2382:
ülesande sammhaaval lahendamise protsessi
graafiline esitus, mis
protsessi või programmi
projekteerimisel või dokumenteerimisel
kasutab voojoontega ühendatud ja
sobivalt annoteeritud geomeetrilisi kujundeid

näiteid
https://duckduckgo.com/?q=flowchart&t=h_&iax=images&ia=images

tingmärgisüsteeme
http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/flowchart-symbols

standardid
ISO 5807 Information processing -- Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5807:ed-1:v1:en

vt ka
- skeem
- UML