AKIT
English Eesti

tag (1)

silt (1)

olemus
füüsilise sildi virtuaalne analoog

(1a) dokumendi sisuelemendile lisatav
vormingukood märgistuskeeltes
Õ:programmikoodi element märgend (= label ) selles tähenduses on eksitav

Wiktionary:
12. (computing) a piece of markup representing an element in a markup language
https://en.wikipedia.org/wiki/HTML_element

(1b) infoelemendile (näiteks veebilehel) lisatav
mittehierarhiline liigitusteave (märksõna)
Wiktionary:
13. (computing) a keyword, term, or phrase associated with or assigned to data, media, and/or information enabling keyword-based classification; often used to categorize content
https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)

(1c) ISO/IEC/ IEEE 24765:
infostruktuur, mis annab tarkvaralise vara kohta
ta halduseks teavet
= information structure that provides authoritative information about a software asset in order to facilitate its management

(1d) alamprogrammi teisi argumente määrav argument
https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(programming)

(1e) ISO/IEC/IEEE 24765:
konkreetse väljalaske või haru sümbolnimi
= symbolic name assigned to a specific release or a branch
https://en.wikipedia.org/wiki/Revision_tag

vt ka
- sildivõltsing
- silt (2)
- silt (3)
- silt (4)
- siltkommutatsioon