AKIT
English Eesti

label (2)

märgend

olemus
virtuaalne teabesilt

(2a) ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
viitamist võimaldav
asukoha identifikaator programmis,
enamasti lause identifikaator
https://en.wikipedia.org/wiki/Label_(computer_science)

(2b) ISO/IEC/IEEE 24765:
andmestikule lisatud identifitseeriv märgijärjend
https://en.wikipedia.org/wiki/Labeled_data

(2c) IEEE 1320:
mudeligraafikale lisatud sõna või fraas
https://blog.roboflow.com/tips-for-how-to-label-images/

(2d) ISO/IEC 15909:
teave, mis on seotud
võrgu graafiga või mingi ta objektiga
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_labeling

vt ka
- tundlikkusmärgend
- turvamärgend