AKIT
English Eesti

sensitivity label

tundlikkusmärgend

olemus
mandatoorse poliitika rakendamisel olemi turvamäärangu elemente esitav andmeüksus :
- subjekti märgend spetsifitseerib subjekti usaldustaseme
- objekti märgend spetsifitseerib juurdepääsuks vajaliku usaldustaseme

näide
https://docs.oracle.com/cd/B12037_01/network.101/b10774/labels.htm