AKIT
English Eesti

sensitivity label

tundlikkusmärgend

näide
andmeüksus, mis mandatoorse poliitika rakendamisel esitab olemi turvamäärangu elemente:
- subjekti märgend näitab subjekti usaldustaset
- objekti märgend näitab juurdepääsuks vajalikku usaldustaset

vt ka
https://teamshub.io/how-sensitivity-labels-protect-business-data/