AKIT
English Eesti

optically variable device

muutoptiline element

olemus
optilisi efekte tekitav element aluspinnal:
- kujutis sõltub valgustus- või vaatlustingimustest
- tekitab liikumist, värvuse muutumist, virvendust vms
- on aluspinnale trükitud, pressitud või graveeritud

näiteid
- difraktiivelement
- iiristrükk
- kinegramm
- turvahologramm

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_variable_device

https://csiropedia.csiro.au/optically-variable-devices/

https://platform.keesingtechnologies.com/innovations-in-optically-variable-devices/

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1251776/FULLTEXT01

turvarakendusi
kopeerimatuse või kopeerimiskeerukuse tõttu
kasutatakse turvaelemendina võltsimise tõrjeks
- paberdokumentidel
- paberrahal
- ID-kaartidel

vt ka
- iiristus