AKIT
English Eesti

URI

URI

(= uniform resource identifier, "ühtne ressursi-identifikaator")

olemus
kõigi nime- ja aadressitüüpide üldnimetus
- viitab objektile Internetis, eelkõige WWW-s:
---------- failile, programmile, teenusele vm
- alaliigid on URN, URL

ISO 28005:
nime või ressurssi identifitseeriv märgistring

ISO/TR 14783:
Internetis resursi identifitseerimiseks või nimetamiseks kasutatav laiendatav märgistring

ISO/IEC 19770:
Internetis abstraktset või füüsilist ressurssi identifitseeriv kompaktne märgistring

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc1630.txt

https://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt

http://www.iana.org/assignments/uri-schemes/uri-schemes.xhtml