AKIT
English Eesti

URL

URL; url

(= Uniform Resource Locator,
"ühtne ressursilokaator")

Õ:HTTP kontekstis nimetatakse ka veebiaadressiks, kohatised naiivnimetused "võrguaadress" ja
"Interneti-aadress" (= IP-aadress!)
on aga tugevalt eksitavad

olemus
mehhanism ressursside identifitseerimiseks Internetis,
näiteks veebilehtede adresseerimiseks:
- määrab ressursi aadressi
domeeninime, katalooginimed, failinime
- määrab pöördusprotokolli, näiteks
FTP, HTTP, RTMP; RTSP, IRC, koos pordi numbriga
(HTTP puhul vaikimisi 80)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/URL

https://www.computerhope.com/jargon/u/url.htm

https://www.w3.org/Addressing/URL/url-spec.html

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_URL

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt

vt ka
- cURL
- OpenURL
- otse-URL
- selge URL
- tagasi-URL
- URI
- URL-signeerimine
- urlimürgitus