AKIT
English Eesti

online-offline signature

poolsidus signatuur

olemus
digitaalsignatuuri moodustamise
kaheastmeline protseduur
- Even, Goldreich, Micali, 1990
- esimene aste
------ ei sõltu signeeritavast sõnumist
------ tehakse vallasrežiimis
------ võib olla arvutusmahukas
- teine aste
------ tehakse sidusrežiimis
------ on väikese arvutusmahuga ja kiire

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Server-based_signatures

http://www.dariofiore.it/wp-content/uploads/pkc08-full.pdf

näiteid
https://eprint.iacr.org/2010/178.pdf

https://www.iacr.org/archive/pkc2006/39580335/39580335.pdf

https://www.hindawi.com/journals/jhe/2020/6654063/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7790548/