AKIT
English Eesti

offline mode

vallasrežiim, autonoomrežiim, offlainrežiim

olemus
(1) funktsionaalüksuse töö
arvuti põhitalitlusest lahus või sellega rööbiti
(2) võrgust lahus töötamise režiim

vt ka
- vallas-